Υπηρεσία περιποίησης με την τεχνική του Hand Stripping.

Απευθύνεται κυρίως σε φυλές με διπλό μανδύα όπου ο εξωτερικός είναι τύπου Wire. Απαραίτητο για φυλές όπως Terrier, Schnauzer και Griffon.

Stripping
Εμπερία απόδοσης υπηρεσίας. 100%